Badanie gruntu przeznaczonego na budowę na Śląsku.

Zanim na wyznaczonej działce powstanie budowla, trzeba dokładnie przebadać grunt. Wszelkie badania mają służyć określeniu rzeźby terenu i wyeliminowaniu wszelkiego rodzaju zagrożeń. Za badanie gruntu śląsk na każdym poziomie procesu odpowiedzialni są geodeci. Ich praca jest bardzo żmudna i wymaga ogromnego zaangażowania. Po wykonanym badaniu określa się skalę przydatności terenu do planowanej budowy. W wielu przypadkach dość nieoczekiwanie dochodzi do tego, że odradza się stawiać dom lub inny budynek o innych przeznaczeniach na określonym terenie z uwagi na istnienie niepokojących zjawisk, do których możemy zaliczyć np. żyły wodne, rzutujące na niekorzystne funkcjonowanie co wrażliwszych organizmów. W wielu przypadkach postawienie domu na planowanej działce okazuje się niemożliwe, bo teren jest zbyt podmokły i w przyszłości groziłoby to stopniowym osłabieniem fundamentów domu, zmaganiem się z wieloletnią grzybicą murów, w rezultacie z postępującym pogarszaniu się struktury budynku.

Skrajny wynik ignorowania tego typu problemu to oczywiście zachwianie się konstrukcji i prawdopodobne zawalenie się budynku. Badanie gruntu przeprowadza się nie tylko w kierunku architektonicznym. Wiele osób tuż przed rozpoczęciem budowy wymarzonego domu ma jeszcze narysowany w wyobraźni obraz przydomowego ogrodu w szklarni, gdzie hodowane są najróżniejsze gatunki roślin, także tych jadalnych. Badanie gruntu pod względem przystosowania do możliwości ogrodniczych i hodowlanych przeprowadza się za pomocą pehametru. Jest to takie urządzenie, za pomocą którego określa się pH, czyli naturalny odczyn ziemi. Zbyt niskie lub zbyt wysokie pH sprawić może, że wyhodowanie niektórych gatunków roślin będzie w zasadzie niemożliwe, co powodować będzie ograniczenia w naszych staraniach o urządzenie ogrodu marzeń. Można oczywiście załatwić sprawę za pomocą stosowania dodatkowych nawozów, ale nie zawsze rozwiązanie to przynosi pożądane rezultaty. Badanie gruntu pozwala nam uniknąć wielu przykrych niespodzianek i daje szansę na obranie alternatywnej drogi działania.

Więcej o badaniu na stronie: http://www.geomeritum.pl/oferta/

Dodaj komentarz